Tag Archives: vtv7

Môn Toán | DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH | Lớp 6

Môn Toán | DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH | Lớp 6 Cùng đến với bài giảng môn Toán trong số thứ hai của chương trình Dạy học truyền hình. “Dạy học trên truyền hình” là chương trình dạy học mới nhất trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia, dành …

Read More »

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT F(x)=AX+B THẦY KHƯƠNG

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT F(x)=AX+B THẦY KHƯƠNG Bài giảng về xét dấu nhị thức bậc nhất thuộc hệ thống các bài giảng về bất phương trình và hệ bất phương trình! Đây là kiến thức nền tảng để các em giải bất phương trình Thầy: Đỗ Quang Khương …

Read More »

Bài 3: Số 0 và số 10 | TOÁN 1 | VTV7

Bài 3: Số 0 và số 10 | TOÁN 1 | VTV7 Cùng làm quen với số 0 và số 10 trong bài giảng thứ ba của chương trình Toán lớp 1 nhé! #VTV7 Toán lớp 1 là chương trình nằm trong trong chuỗi chương trình bài giảng truyền hình …

Read More »