Tag Archives: toán lớp 3

5 phút học Toán lớp 5 | Số 03

5 phút học Toán lớp 5 | Số 03 #mathx #toanlop5 5 phút học Toán lớp 5 | Số 03 =================================================================== Học toán cùng Thầy Hiếu Thích Học Toán: ▶️ Đăng ký học online trên mathx.vn và học qua livestream: 091.269.82.16 ▶️ Website: ▶️ Youtube: ▶️ Facebook FanPage: ▶️ Facebook …

Read More »

Math Marathon Contest – bài thi số 02 (năm học 2021 – 2022)

Math Marathon Contest – bài thi số 02 (năm học 2021 – 2022) Hãy subcrible kênh để ủng hộ thầy Hiếu đẹp zai nhé. =================================================================== Học toán cùng Thầy Hiếu Thích Học Toán: ▶️ Đăng ký học online trên mathx.vn và học qua livestream: 091.269.82.16 ▶️ Website: ▶️ Youtube: ▶️ …

Read More »

Math Marathon Contest – bài thi số 01 (năm học 2021 – 2022)

Math Marathon Contest – bài thi số 01 (năm học 2021 – 2022) Hãy subcrible kênh để ủng hộ thầy Hiếu đẹp zai nhé. =================================================================== Học toán cùng Thầy Hiếu Thích Học Toán: ▶️ Đăng ký học online trên mathx.vn và học qua livestream: 091.269.82.16 ▶️ Website: ▶️ Youtube: ▶️ …

Read More »