Tag Archives: tín dụng đen

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch hành động hạn chế ‘tín dụng đen’

Cổng thông tin điển tử Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc vừa ban hành Quyết định 1178/QĐ-NHNN về  Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.  Theo nội dung …

Read More »