Tag Archives: tăng giá bất động sản

Giá nhà đất vẫn trong xu hướng tăng

Thông tin từ Viện nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services cho thấy, đầu năm 2022, thị trường bất động sản đã tăng giá ở hầu hết các phân khúc. Giá đất vùng ven có xu hướng tiệm cận giá đất khu vực trung tâm sau khi các thông tin quy hoạch …

Read More »