Tag Archives: ngành Quản trị kinh doanh

Lấy bằng cử nhân của Mỹ tại Việt Nam

multilifevn – Vừa sinh hoạt, học tập tại Việt Nam, vừa trải nghiệm môi trường giáo dục của Mỹ, du học tại chỗ dần trở thành lựa chọn thông minh của nhiều sinh viên yêu thích ngành Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên để lựa chọn chương trình quốc …

Read More »