Tag Archives: hỏi đáp

Thêm hình Vinfast Fadil lắp cốp nóc

Cái cốp nhìn gọn vậy chứ rộng lắm anh em. Giải quyết được vấn đề xe nhỏ thiếu chỗ để đồ, mình cũng thấy nó giúp con Fadil nhìn ngầu hơn, cá tính hơn hẵn. Fadil có sẵn giá nóc, chỉ bắt thêm 2 thang ngang rồi lắp thùng vào. …

Read More »