Tag Archives: giãn nợ

NHNN ban hành thông tư mới về nợ tái cơ cấu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, …

Read More »