Tag Archives: đài trà vinh

Bài: Tổng nhiều số thập phân|Toán lớp 5|

Bài: Tổng nhiều số thập phân|Toán lớp 5| Cô Nguyễn Thị Thu – Trường TH Minh Trí, Thành phố Trà Vinh ——— 🔔 Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Trà Vinh (THTV) Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Trà Vinh là cơ quan của Đảng bộ và chính quyền, …

Read More »

Bài: Cộng hai số thập phân|Toán lớp 5|

Bài: Cộng hai số thập phân|Toán lớp 5| Cô Lương Thị Trúc Linh – Trường TH Lương Thế Vinh, Thành phố Trà Vinh ——— 🔔 Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Trà Vinh (THTV) Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Trà Vinh là cơ quan của Đảng bộ và …

Read More »