Tag Archives: cắm hoa cúc vàng

Cách cắm hoa cúc vàng đơn giản

#cachcamhoacucvangdongian #dearAutumn #Harmony #iksonmusic Hướng dẫn cắm chậu cúc vàng đỗ một bên: Đầu tiên, ta cắm 1cành hoa chính cao nhất làm trọng tâm, ở giữa nhưng dồn về phía sau 1/3, phía trước còn lại 2/3. Kế đến ta cắm hàng hoa trước cành hoa trọng tâm (phần …

Read More »

Cắm hoa bàn thờ tập 132|CÁCH CẮM HOA CÚC VÀNG ĐƠN GIẢN

Cắm hoa bàn thờ tập 132|CÁCH CẮM HOA CÚC VÀNG ĐƠN GIẢN #huongdancamhoa #cuc #cattuong #lily #CAMHOABANTHO ●▬▬▬▬▬▬▬๑▇█ ʀᴇᴀᴅ ᴍᴇ █▇๑▬▬▬▬▬▬▬● Get More Great Videos – Subscribe ➜ ↪ Facebook: ↪ Twitter: ↪ Group Facebook : —————————————— ► CÁC PLAYLIST CỦA CHÚNG TÔI: Danh Sách Hướng dẫn cắm hoa đẹp …

Read More »