Tag Archives: adobe creative cloud

[Bài 7] Tùy chọn Select trên thanh Menu (Phần 2) – Photoshop Căn Bản | Thằng Lười – Đồ Họa Online

[Bài 7] Tùy chọn Select trên thanh Menu (Phần 2) – Photoshop Căn Bản | Thằng Lười – Đồ Họa Online ………………………………………. Kênh hướng dẫn cách làm việc trên 2 ứng dụng thiết kế nổi tiếng của Adobe gồm Adobe Photoshop và Adobe Illustrator ở phiên bản CC 2017. Kênh …

Read More »

[Bài 6] Tùy chọn Select trên thanh Menu (Phần 1) – Photoshop Căn Bản | Thằng Lười – Đồ Họa Online

[Bài 6] Tùy chọn Select trên thanh Menu (Phần 1) – Photoshop Căn Bản | Thằng Lười – Đồ Họa Online ………………………………………. Kênh hướng dẫn cách làm việc trên 2 ứng dụng thiết kế nổi tiếng của Adobe gồm Adobe Photoshop và Adobe Illustrator ở phiên bản CC 2017. Kênh …

Read More »

[Bài 1] Giới thiệu, cách tạo file và layers – Photoshop Căn Bản | Thằng Lười – Đồ Họa Online

[Bài 1] Giới thiệu, cách tạo file và layers – Photoshop Căn Bản | Thằng Lười – Đồ Họa Online ————————————————————– Kênh hướng dẫn cách làm việc trên 2 ứng dụng thiết kế nổi tiếng của Adobe gồm Adobe Photoshop và Adobe Illustrator ở phiên bản CC 2017. Kênh sẽ …

Read More »