Giáo Dục

#22 Cắm hoa cánh bướm – sao nhái

Địa chỉ mua bình và dưỡng hoa: Mình đã nhìn thấy cánh bướm hồng từ đầu mùa đông nhưng tới nay mới được cắm cánh bướm, lần đầu tiên các bạn ạ. Hoa cánh bướm có suốt quanh năm nhưng không hiểu sau cứ nhìn hoa cánh bướm hồng mình …

Read More »