យក Bumper Frame​​ ពី Illustrator ទៅដាក់ Textures នៅក្នុង After Effects


👐ស្វាគមន៍មកកាន់CG.Cafe Live Steam
ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនយក Bumper Frame​​ ពី Illustrator ទៅដាក់ Texture នៅក្នុង ជាមួយបច្ចេកទេសងាយៗហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់​ ។
🔴 ចុចSubscribe ហើយចុចរូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេជាបន្តបន្ទាប់

គម្រូBumper Frameសម្រាប់យកទៅអនុវត្តន៍

គម្រូចលនាBumperដែលត្រូវអនុវត្តន៍តាម

__________________________________________
🌐 CG.Cafe on Social Media:

__________________________________________
⚙️ GEARS and SOFTWARES used for this video:
🎦 CAMERA : Logitech C922 Pro HD Stream Webcam
💡LIGHTING : Budget LED Lighting Softbox
🎙️MICROPHONE : Maono 422 condenser Microphone.
🖥️ Streaming Software : OBS Studio 27.2.4
___________________________________________
# #IllustratorTips #CGCafeAfterEffectsTips

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

READ  Khi IQ 1 tỷ đi thi...| Clip Hài Anh Da Đen

Check Also

Trường Giang ân cần hỏi sức khỏe thăm bà xã, Nhã Phương tranh thủ làm nũng | BTS 2 Ngày 1 Đêm

Trường Giang ân cần hỏi sức khỏe thăm bà xã, Nhã Phương tranh thủ làm …

3 comments

  1. ❤️❤️

  2. Thank b

  3. thank you teacher