ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 12-08-2022 )


កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ខេមរភាសា មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពេលព្រឹក ពីម៉ោង៧:០០ ដល់ម៉ោង ៨:០០ ពេលរសៀល ពីម៉ោង ១:០០ ដល់ម៉ោង ២:០០ ពេលយប់ ម៉ោង៧:០០ ដល់ម៉ោង ៨:០០ (ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា) www.youtube.com/c/RFIkm

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

READ  Lộ clip Phi Nhung thừa nhận từng MUỐN CH/ẾT để trả hết nợ, vì sao lại vậy?

Check Also

Bảng cửu chương 7 | bảng nhân 7 | học toán

Bảng cửu chương 7 | bảng nhân 7 | học toán #bangcuuchuong #hoctoantieuhoc #bangnhanbay #dautaytv …

3 comments

  1. សមត្តិភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់នគបាលកម្ពុជាអន់ណាស់ រឿងតូចមួុយដោះស្រាយមិនចេញដែរ

  2. How are you doing Rachana ? nek n sl.

  3. Nheap Sakmay Official

    អជ្ញាធរពិតជាថោកទាបណាស់