Khai Kinh Vu Lan

Khai Kinh Vu Lan


Khai Kinh Vu Lan tại Tu Viện Tường Vân
⏩ Đăng ký (Subscribe) kênh Ứng Dụng để nhận những bài , pháp âm mới nhất:
✥ Website:
✥ Facebook:

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

READ  Giáo Viên Đồng Tháp Lộ “Clip Nóng”, Bất Ngờ Người Đứng Sau Là Phó Hiệu Trưởng | Điều Tra Phá Án

Check Also

Thiên Thần Trong Tim Couple SoRam (T-ara) 170514

Chào mừng bạn đến với tin tức giải trí của multilifevn.com Hãy theo dõi video …

19 comments

 1. NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT 🙏🙏🙏

 2. Nam mô a Di Đà Phật con ước gì được ngồi trong đạo tràng cùng quý phật tử để nghe kinh

 3. Mọi người ơi có cách nào để liên hệ được với thầy Phước Tiến không chỉ giúp với ạ

 4. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT, TÔN PHÁP, HIỀN THÁNH TĂNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

  NAM MÔ PHẬT : KÍNH LỄ PHẬT LÀ ĐẤNG NHƯ LAI, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH TÚC, THIỆN THỆ, THẾ GIAN GIẢI, VÔ THƯỢNG SĨ, ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU, THIÊN NHÂN SƯ, PHẬT, THẾ TÔN

  NAM MÔ PHÁP : KÍNH LỄ PHÁP LÀ NHỮNG LỜI DẠY CHÂN CHÍNH CỦA CÁC ĐỨC PHẬT. PHÁP LÀ CON THUYỀN QUÝ BÁU ĐƯA CHÚNG SINH THOÁT KHỎI MỌI SỰ PHIỀN NÃO, ĐAU KHỔ CỦA KIẾP SỐNG NHÂN SINH, GIÚP VƯỢT QUA BỂ KHỔ SANH TỬ, LUÂN HỒI

  NAM MÔ TĂNG : KÍNH LỄ TĂNG ĐOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG THANH TỊNH, TỈNH THỨC, HÒA HỢP. TĂNG LÀ NHỮNG NGƯỜI XUẤT GIA, GIỮ GÌN GIỚI PHÁP CỦA PHẬT, TUÂN THỦ THEO LỜI PHẬT DẠY, LẤY LÝ TƯỞNG CỦA ĐỨC PHẬT LÀM LÝ TƯỞNG CHO CHÍNH MÌNH " TRÊN CẦU THÀNH PHẬT, DƯỚI NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SINH ", BỎ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ BỎ, NHẪN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ NHẪN, LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ LÀM, HOẰNG TRUYỀN GIÁO PHÁP CỦA CÁC ĐỨC PHẬT ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG SINH

  Pháp Vương Vô Thượng Tôn

  Tam giới vô luân thất

  Thiên nhơn chi Đạo sư

  Tứ sanh chi Từ phụ

  Ư nhứt niệm quy y

  Năng diệt tam kỳ nghiệp

  Xưng dương nhược tán thán

  Ức kiếp mạc năng tận.

  Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

  Cảm ứng đạo giao nang tư nghì,

  Ngã thử đạo tràng như Đế châu,

  Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

  Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

  Đầu diện tiếp xúc quy mạng lễ.

  ……

  Từ xưa con đã tao nghiệp xấu,

  Vì tham, sân, si từ vô thỉ.

  Đều do thân, miệng, ý phát sanh,

  Nay con đều sám hối tất cả.

  …….

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

  Nam Mô Phật :

  + Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  + Bảo Tạng Phật.

  + Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

  + Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.

  + Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  + Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

  + Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  + Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

  + Câu Lưu Tôn Phật

  + Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

  + Tỳ Lô Giá Na Phật

  + Ca Diếp Phật

  + Phất Sa Phật

  + Đề Xá Phù Phật

  + Chánh Pháp Minh Phật

  + Nhiên Đăng Phật

  + Tỳ Bà Thi Phật

  + Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

  + Thi Khí Phật

  + Ca Sa Tràng Phật

  + Văn Thù Phật

  + Phổ Hiền Phật

  + Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Phật

  + Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật

  + Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

  + Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

  + U Minh Giáo Chủ Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát

  + Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

  + Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  + Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

  + Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  + Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  + Thập Nhị Dược Soa Đại Thần Tướng

  + Dược Vương Bồ Tát

  + Dược Thượng Bồ Tát

  + Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

  + Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.

  + Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

  Nam Mô Pháp :

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh :

  + Đại Bát Niết Bàn

  + Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm

  + Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

  + Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh

  + Vạn Phật

  + Ngũ Bách Danh

  + Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

  + Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

  + Đại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh

  + Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới

  + Đại Báo Tích

  + Hiền Nhân

  + Hiền Ngu

  + Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm

  + Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

  + Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

  + Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

  + Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà – La – Ni

  + Vu Lan Bồn

  + Đại Báo Phụ Mậu Trọng Ân

  + Duy Ma Cật Sở Thuyết

  + Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

  + Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

  + Phật Nói Kinh Nước Sông Hằng

  + Bồ Tát Thiện Giới

  + Từ Bi Thủy Sám Pháp

  + Lương Hoàng Sám

  + Di Giáo ( Kinh Lời Dạy Cuối Cùng )

  + Lăng Già

  + Phật Thuyết Phạm Võng Kinh

  + Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh

  + Bi Hoa

  + Đại Bi

  + Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

  + Niệm Phật Ba La Mật

  Nam Mô Kinh :

  + Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

  + Na Tiên Tỳ Kheo

  + Pháp Bảo Đàn Kinh

  + Quán Niệm Hơi Thở

  + Chuyển Pháp Luân

  + Đạo Lý Duyên Khởi

  + Phật Thuyết Tứ Đế Kinh

  + Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

  + Pháp Cú

  + Bách Dụ

  + Pháp Ấn

  + Tiểu Bộ

  + Trung Bộ

  + Tăng Chi Bộ

  + Trường Bộ Dìgha Nikàya.

  + Tương Ưng Bộ

  + Trường A Hàm

  + Tăng Nhất A Hàm

  + Tạp A Hàm

  + Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

  + Đại Phước Đức ( Mahamangala Sutta )

  + Thiện Ác Nhân Qủa

  + Kim Cương Đỉnh Kinh

  + Tô Tất Địa Kinh

  + Đại Nhật Kinh

  Nam Mô Tăng :

  + Thập Đại Thị Giả, Tôn Giả và Các Vị ( Cố ) Trưởng Lão, Thiền Sư, Mật Sư, Đại Sư, Sư, Tổ, Qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phật Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Đạo Tràng Trong Tăng Đoàn Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Trong Tăng Đoàn Của Các Đức Phật Khác Trong Ba Thời Qúa Khứ, Hiện Tại, Vị Lai.

  + Các Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trong Ba Thời Qúa Khứ, Hiện Tại, Vị Lai, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang, Đại Sư Thật Xoa Nan Đà, Bồ Đề,……

  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng.

  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 5. Phật Pháp cao siêu lý ẩn sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

  Phục nguyện : Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, thiền môn thanh tịnh

  Phổ nguyện : Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo

  Cầu nguyện : Dịch bệnh, chiến tranh, tai ương, tà thuyết, mê tín, tham sân si của chúng con cùng tất cả pháp giới chúng sinh đều được loại trừ vĩnh viễn ở tất cả thế giới ( hữu hình và vô hình, hữu tình và vô tình ). Chúng con ngưỡng nguyện cầu cho chánh pháp của Đức Như Lai, Phật Pháp Tăng Tam Bảo là thường trụ, không biến đổi theo thời gian, mãi là ngọn đuốc sáng soi rõ con đường giúp chúng sinh lên đến bến bờ an vui, an lạc và giái thoát.

  Chúng con thành tâm kính chúc đến Qúy Tôn Đức cùng tất cả pháp giới chúng sinh : Pháp thể thinh an, chúng sinh dị độ, Phật đạo viên thành, an lành trong cuộc đời, vạn sự cát tường như ý, hanh thông trong Phât Pháp, sớm đạt Niết Bàn tịch tịnh, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

  Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, chúng con và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo

 6. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chúng con thành tâm tri ân công đức của Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm

 7. Nam mô a di đà phật

 8. Cám ơn chúc quý thầy nhiều sức khỏe và toàn thể mọi người thân tâm an lạc

 9. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏

 10. Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên bồ tát 🙏🙏🙏

 11. Nam Mô A Di Đà Phật

 12. 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

 13. Nam mô a di đà Phật 🙏🙏🙏

 14. Nam mô a Di Đà Phật

 15. Nam mô a di đa phật 🙏🙏🙏

 16. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏🙏🙏