Thuận thảo Tùy Duyên chính là hạnh phúc – Thầy Thích Pháp Hòa

Thuận thảo Tùy Duyên chính là hạnh phúc – Thầy Thích Pháp Hòa


Đại chúng nhớ ấn vào nút “” Đăng ký ” hoặc “‘Subscribe”” để theo dõi thêm những video của kênh.

Tu Viện Trúc Lâm
11328 – 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: [email protected]

Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Tu Viện Trúc Lâm là cơ sở đầu tiên của Viện Phật Học được thành lập tại thành phố Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu hết là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì cơ sở này là văn phòng chính của viện nên một số sinh hoạt khác của các ban ngành như văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình Phật tử… cũng tạm dùng cơ sở này. Cơ sở Tu Viện Trúc Lâm lúc mới khai sinh tọa lạc tại 10604-108 Street, là một tòa nhà 3 tầng, 9 phòng do viện mua vào tháng 6 năm 1989. Sau đó vì nhu cầu phát triển viện đã bán cơ sở này và mua lại một cơ sở khác tọa lạc tại 10155-89 Street vào năm 1992, cơ sở đó là một ngôi nhà thờ cũ rộng gần 3,500 sqft.

READ  BINGO | Super Simple Songs

Năm 1996 Viện quyết định mua một sở đất hơn nữa mẫu Anh (Acre) nằm trong khu trung tâm của thành phố Edmonton để xây dựng Tu Viện Trúc Lâm ngày nay. Công trình xây cất đã hoàn tất và đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 6 năm 1997. Cơ sở này tọa lạc tại 11328-97 Street, là một toà nhà có 2 tầng rộng 12,400 sqf.

#vandapthichphaphoa #vandap #thichphaphoa #truclam

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

Check Also

Trần My ăn mỳ trộn xá xíu với gỏi ba khía Thái Lan ngon nhức nách ! YUMY

Theo dõi kênh để được xem thêm nhiều clip ăn uống các bạn nhé. Thanks …

43 comments

 1. Rời được mông ra khỏi ghế đã nha ! Đấy thì nha ! 😆

 2. Thầy ơi!! Cảm ơn nhiều ❤

 3. ❤💝 và em luôn mãi ơn anh❤💝 ở kiếp này luôn mãi kiếp sau❤💝

 4. ❤💝 Dạ trong cuộc sống đôi lúc cũng phải gặp sự cố em xin anh giúp đỡ đưa đường dẫn lối cho em đi đúng đường đúng Lối được bình an và hạnh phúc Bên Anh❤💝 và em luôn mãi hơn anh❤💝

 5. Nam Mô A Di Đà Phật

 6. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT, TÔN PHÁP, HIỀN THÁNH TĂNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

  NAM MÔ PHẬT : KÍNH LỄ PHẬT LÀ ĐẤNG NHƯ LAI, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH TÚC, THIỆN THỆ, THẾ GIAN GIẢI, VÔ THƯỢNG SĨ, ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU, THIÊN NHÂN SƯ, PHẬT, THẾ TÔN.

  NAM MÔ PHÁP : KÍNH LỄ PHÁP LÀ NHỮNG LỜI DẠY CHÂN CHÍNH CỦA CÁC ĐỨC PHẬT. PHÁP LÀ CON THUYỀN QUÝ BÁU ĐƯA CHÚNG SINH THOÁT KHỎI MỌI SỰ PHIỀN NÃO, ĐAU KHỔ CỦA KIẾP SỐNG NHÂN SINH, GIÚP VƯỢT QUA BỂ KHỔ SANH TỬ, LUÂN HỒI.

  NAM MÔ TĂNG : KÍNH LỄ TĂNG ĐOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG THANH TỊNH, TỈNH THỨC, HÒA HỢP. TĂNG LÀ NHỮNG NGƯỜI XUẤT GIA, GIỮ GÌN GIỚI PHÁP CỦA PHẬT, TUÂN THỦ THEO LỜI PHẬT DẠY, LẤY LÝ TƯỞNG CỦA ĐỨC PHẬT LÀM LÝ TƯỞNG CHO CHÍNH MÌNH " TRÊN CẦU THÀNH PHẬT, DƯỚI NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SINH ", BỎ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ BỎ, NHẪN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ NHẪN, LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU THẾ GIAN KHÓ LÀM, HOẰNG TRUYỀN GIÁO PHÁP CỦA CÁC ĐỨC PHẬT ĐẾN VỚI TẤT CẢ CHÚNG SINH.

  Pháp vương Vô Thượng Tôn

  Tam giới vô luân thất

  Thiên nhơn chi Đạo Sư

  Tứ sanh chi Từ phụ

  Ư nhứt niêm quy y

  Năng diệt tam kỳ nghiệp

  Xưng dương nhược tán thán

  Ức kiếp mạc năng tận

  Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

  Cảm ứng đạo giáo nang tư nghì,

  Ngã thủ đạo tràng như Đế châu,

  Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,

  Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

  Đầu diện tiếp xúc quy mạng lễ.

  Nam Mô Phật:

  + Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

  + Tây Phương Cực Lạc Thê Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  + Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  + Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  + Ca Diếp Phật

  + Phất Sa Phật

  + Đề Xá Phù Phật

  + Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

  + Câu Lưu Tôn Phật

  + Tỳ Lô Giá Na Phật

  + Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

  + Chánh Pháp Minh Phật

  + Nhiên Đăng Phật

  + Tỳ Bà Thi Phật

  + Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

  + Văn Thù Phật

  + Phổ Hiền Phật

  + Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Phật

  + Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật

  + Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nan Đại Từ Đại Binh Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

  + Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

  + U Minh Giáo Chủ Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát

  + Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

  + Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  + Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

  + Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  + Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

  + Thập Nhị Dược Soa Đại Thần Tướng

  + Hộ Pháp Tạng Bồ Tát

  + Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Dược Su Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

  ( Tội do tâm sanh, do tâm diệt. Tâm đã diệt, tội cũng không còn. Tội hết tâm không hai vắng lặng. Như thế mới là chân sám hối )

  + Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

  + Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Nam Mô Pháp :

  Nam Mô Đại Thừa Pháp Bảo Tôn Kinh Kinh :

  + Đại Bát Niết Bàn

  + Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm

  + Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

  + Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh

  + Vạn Phật

  + Ngũ Bách Danh

  + Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

  + Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm

  + Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

  + Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

  + Đại Bảo Tích

  + Đại Bi

  + Bi Hoa

  + Vu Lan Bồn

  + Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

  + Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà – La – Ni

  + Phật Thuyết Phạm Võng Kinh

  + Lăng Già

  + Bồ Tát Thiện Giới

  + Phật Nói Kinh Nước Sông Hằng

  + Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

  + Từ Bi Thủy Sám Pháp

  + Lương Hoàng Sám

  + Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán

  + Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

  + Niệm Phật Ba La Mật

  + Duy Ma Cật Sở Thuyết

  + Phật Nói Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

  + Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh

  + Hiền Nhân

  + Hiền Ngu

  + Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật.

  + Đại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh

  + Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới

  + Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

  Nam Mô Kinh :

  + Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

  + Pháp Bảo Đàn Kinh

  + Na Tiên Tỳ Kheo

  + Quán Niệm Hơi Thở

  + Đạo Lý Duyên Khởi

  + Chuyển Pháp Luân

  + Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

  + Phật Thuyết Tứ Đế Kinh

  + Pháp Cú

  + Bách Dụ

  + Pháp Ấn

  + Tiểu Bộ

  + Trung Bộ

  + Tăng Chi Bộ

  + Trường Bộ Dìgha Nikàya.

  + Tương Ưng Bộ

  + Trường A Hàm

  + Tăng Nhất A Hàm

  + Tạp A Hàm

  + Thiện Ác Nhân Qủa

  + Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

  + Đại Phước Đức ( Mahamangala Sutta )

  + Đại Nhật Kinh

  + Kim Cương Đỉnh Kinh

  + Tô Tất Địa Kinh

  Nam Mô Tăng :

  + Thập Đại Tôn Giả, Thị Giả và Các Vị ( Cố ) Trưởng Lão, Thiền Sư, Mật Su, Đại Sư, Sư, Qúy Hòa Thượng, Thượng Toa, Đại Đức, Tôn Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Người Hộ Pháp, Tứ Chúng, Đạo Tràng của Đúc Phật Thích Ca Mâu Ni và Đạo Tràng của các Đức Phật Khác trong ba thời qúa khứ, hiện tại, vị lai.

  + Các Ngài Tam Tạng Pháp Sư, Cưu Ma La Thập, Huyền Tang, Thật Xoa Nan Đà,..v.v…và Các Ngài Tam Tạng Pháp Sư trong ba thời qúa khứ, hiện tại, vị lai.

  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng.

 7. Phật Pháp cao siêu lý ẩn sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
  Thượng chúc : Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, thiền môn thanh tịnh

  Phổ nguyện : Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo

  Cầu nguyện : Dịch bệnh, chiến tranh, tai ương, tà thuyết, mê tín sớm tiêu trừ vĩnh viễn ở tất cả thế giới ( hữu hình và vô hình; hữu tình và vô tình )

  Chúng con thành tâm kính chúc đến Qúy Tôn Đức cùng tất cả pháp giới chúng sanh : Pháp thể thinh an, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành, an lành trong cuộc đời, vạn sự cát tường như ý, hanh thông trong Phật pháp, sớm đạt Niết Bàn tịch tịnh, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật.

  Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, chúng con và chúng sanh, đêu trọn thành Phật đạo.

 8. Nam Mô A Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chúng con thành tâm tri ân công đức của Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Tổ Tông, Quê Hương, Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Nhiều Đời Nhiều Kiếp Của Chúng Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Cửu Huyền Thất Tổ Cha Mẹ Hiện Tiền Kiếp Này, Thầy Cô và Kênh rất nhiều lắm.

 9. Kính chúc Thầy sức khỏe.

 10. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

 11. A mi đà Phật
  A mi đà Phật
  A mi đà Phật 🙏🙏🙏

 12. ❤💝 Anh ơi tất cả những gì trên thế gian này cũng có cha thì phải có mẹ có mẹ thì phải có cha❤💝

 13. ❤💝 Lời Nói Của Cha tỏa ra ánh hào quang❤💝 bước chân mẹ đi trên Ánh sen vàng Cha là Phật Tổ Như Lai mẹ là thế âm bồ tát❤💝 cha và mẹ len lỏi giữa dòng đời❤💝 đem đến chúng sanh bình an và hạnh phúc❤💝 ở đời này và mãi mãi luôn ở đời sau❤💝❤👃

 14. ❤💝 mẹ luôn ôm ấp bóng hình của cha cha luôn ôm ấp tấm hình của mẹ ở đời này luôn mãi đời sau❤💝 cha và mẹ luôn bình an và hạnh phúc

 15. ❤💝 Cha là Phật Tổ Như Lai mẹ là thế âm bồ tát💝❤ luôn đem đến chúng sanh Ở thế gian và toàn thế giới được bình an và hạnh phúc❤💝 ở đời này và luôn mãi mãi đời sau❤💝 Phật pháp nhiệm màu tình yêu và hạnh phúc

 16. ❤💝 mẹ rất là vui và hạnh phúc an tâm được ở bên cha cha rất vui và hạnh phúc được ở bên mẹ Cha là Phật Tổ Như Lai mẹ là thấy Âm Bồ Tát❤💝 ở đời này và luôn mãi đời sau đong đầy yêu thương ngập tràn hạnh phúc cha và mẹ❤💝

 17. ❤💝 mẹ luôn chung thủy Bên Cha Cha chung thủy bên mẹ mẹ tin cha tin mẹ❤💝👃

 18. ❤💝 thì thôi Vì cuộc sống hạnh phúc cha và mẹ nên mẹ chờ đợi cha cha chờ đợi mẹ❤💝

 19. ❤💝 vì cuộc sống chưa ổn định nên cha chưa gặp mẹ mẹ chưa gặp Cha bằng xương bằng da bằng thịt như bao người khác ở thế gian❤💝

 20. ❤💝 thân cha luôn ở trong mẹ thân mẹ luôn ở trong Cha nên cha rất là yêu thương mẹ mẹ rất là yêu thương cha❤💝👃

 21. ❤💝 mẹ rất là tha thiết yêu thương cha cha thương mẹ vì mẹ hiểu cho cha❤💝

 22. ❤💝 Mẹ hiểu cha vì cha thương mẹ cha thương mẹ vì mẹ hiểu Cha❤💝👃

 23. ❤💝 mẹ rất là yêu thương cha cha cũng rất là yêu thương mẹ mẹ luôn nhớ đến cha cha luôn nhớ đến mẹ❤💝👃

 24. Nam Mô A DI Đà Phật. Con kính xin tri ân công Đức của thầy, con xin chúc thầy có nhiều sức khỏe.

 25. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 26. ❤💝👃 Dạ em luôn lắng nghe những gì anh dạy em luôn lắng nghe những gì anh bảo❤💝 mới đem cuộc sống bình an và hạnh phúc bên anh❤💝👃

 27. ❤💝 cuộc sống tình yêu hạnh phúc tâm linh Phật Pháp Nhiệm Mầu bình an và hạnh phúc ở đời này của em và anh ở đời này luôn mãi đời sau❤💝👃

 28. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin ….Cảm ơn Thầy…..

 29. ❤💝 dạ Dạ em luôn giữ gìn sức khỏe để ở bên anh anh giữ gìn sức khỏe để ở bên em❤💝 đó là tình yêu hạnh phúc của em và anh hằng mong đợi💝❤

 30. Nam mô a di đà Phật

 31. 🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 32. Nam mô a di đà phật.

 33. DA.thay.giang.rat.la.hay..DA.thay.noi.sao..ma.đung.qua..DA.khi.nong.dan.len.hinh.tuong.rat.la.xau….

 34. NAM.MO.A.DI.ĐA.PHAT…
  NAM.MO.A.DI.ĐA.PHAT…
  NAM.MO.A.DI.ĐA.PHAT….
  DA.con.kinh.chuc.thay.đuoc.nhieu.suc…
  khoe.va.binh.an.…DA.MO.PHAT…..

 35. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

 36. Nam mo A di da phat🌕