Episode 5

Episode 5


Freddie, Chris and Paddy set out to find interesting old cars for new drivers, then put them to the test on a road trip through Devon and Cornwall. Chris drives the original supercar, Lamborghini’s legendary Miura.

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

READ  ? LIVE: Không Ngờ KẺ BẢO VỆ NẬU cũng BẨN chẳn thua NẬU! $$$ CẢ THÔI!

Check Also

Trực tiếp: Thật hư lời 'ĐỒN THỔI' 2 giờ chiều đến shop Trang NEMO nói chuyện | Tin 5 Phút

Trực tiếp: Thật hư lời ‘ĐỒN THỔI’ 2 giờ chiều đến shop Trang NEMO nói …