Ai Đêm Mất Ngủ Lo Âu Hãy Nghe ViDeo Này "Nhẹ Lòng Hết Mọi Phiền Muộn Khổ Đau"Trong Cuộc Sống !

Ai Đêm Mất Ngủ Lo Âu Hãy Nghe ViDeo Này "Nhẹ Lòng Hết Mọi Phiền Muộn Khổ Đau"Trong Cuộc Sống !


Hãy Nghe ViDeo Này “Nhẹ Lòng Hết Mọi Phiền Muộn Khổ Đau”Trong Cuộc Sống

Đừng tiếc LIKE và ĐĂNG KÝ kênh theo dõi video mới nhất trên kênh Nghe Pháp Thầy Pháp Hoà nhé!.

Nguồn: https://multilifevn.com/

Xem thêm: https://multilifevn.com/category/giai-tri

READ  ?Lộ clip Hotgirl 3 vòng siêu khủng ❤️quyến rủ?. gái xinh sexy, nóng bỏng MXH #03

Check Also

Dạy học: Toán lớp 6 ( GDVN )- Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Dạy học: Toán lớp 6 ( GDVN )- Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho …

27 comments

 1. Con niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

 2. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT..

 3. Nam mô a Di Đà Phật con kính chúc thầy thân tâm an lạc và sức khỏe nhiều nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật

 4. Quảng cáo quá nhiều

 5. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🌹🙏🏼

 6. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT, TÔN PHÁP, HIỀN THÁNH TĂNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

  NAM MÔ PHẬT :

  + Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  + Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

  + Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

  + Tỳ Bà Thi Phật.

  + Thi Khí Phật.

  + Tỳ Xá Phù Phật.

  + Câu Lưu Tôn Phật.

  + Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

  + Ca Diếp Phật.

  + Qúa Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật.

  + Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật.

  + Thiện Trụ Trân Báo Sơn Vương Phật.

  + Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  ( Chúng con thành tâm xin nguyện lấy và giữ : "Ba mươi bảy phẩm trợ đạo" làm nền tảng cốt lõi; "Giới Luật làm Thầy"; "Sống, học và hành theo con đường Trung đạo của Phật, cầu nguyện được hướng đến "Duy tuệ thị nghiệp""; "Quy y và tôn trọng ba ngôi Tam Bảo : Phật, Pháp, Tăng để tu Giới, Định, Huệ từ đó để diệt trừ ba độc Tham, Sân, Si. Luôn khắc tâm ghi nhớ sự thật cuộc đời này chỉ vọn vẹn trong bốn chữ : Sanh, Lão, Bệnh, Tử"; "Tin sâu vào nhân quả, luân hồi"; "Trân trọng và cố gắng hành theo lời Phật dạy : Mỗi người trong tất cả chúng con đều tự mình thắp đuốc lên mà đi; Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời Chư Phật dạy; Thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã."; "Tất cả các pháp đều là Phật pháp"; "Vạn điều kinh điển hiếu nghĩa vi tiên"; “Tâm Hiếu là tâm Phật. Hạnh Hiếu là Hạnh Phật”; "Học và hành Phật pháp theo các Qúy Tôn Đức bằng "Tứ hoằng thệ nguyện" vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, trường tồn, hoằng dương Phật pháp ).

  + Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

  + Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

  ( Lực, hùng, bi, trí viên dung, mười hai đại nguyện quả công viên thành / Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình ).

  + Quan Chí Thâm Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.

  + U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  ( Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề / Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn, chứng minh công đức của dân Diêm Phù ).

  + Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  + Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

  + Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

  ( Nhất giả lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hoằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hướng ).

  + Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

  + Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

  + Thập Nhị Dược Soa Đại Thần Tướng.

  + Hộ Pháp Tạng Bồ Tát.

  + Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

  + Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

  ( Tội do tâm sinh, do tâm diệt. Tâm đã diệt, tội cũng không còn. Tội hết tâm không, hai vằng lặng. Như thế mới là chân sám hối ).

  NAM MÔ PHÁP

  NAM MÔ ĐẠI THỪA PHÁP BẢO TÔN KINH KINH :

  + Đại Bát Niết Bàn.

  + Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm.

  + Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.

  + Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.

  + Đại Phương Quảng Viên Giác Tu – Đa – La Liễu Nghĩa Kinh.

  + Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật.

  + Đại Bảo Tích.

  + Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm.

  + Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.

  + Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức.

  + Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

  + Vạn Phật.

  + Ngũ Bách Danh.

  + Vu Lan và Báo Hiếu.

  + Từ Bi Thủy Sám Pháp.

  + Lương Hoàng Sám.

  + Đại Phương Tiện Phật Báo Ân.

  + Hiền Nhân.

  + Hiền Ngu.

  + Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh.

  + Phật Nói Kinh Thập Thiên Nghiệp Đạo.

  + Bi Hoa.

  + Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni.

  + Niệm Phật Ba La Mật.

  NAM MÔ KINH :

  + Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa.

  + Pháp Bảo Đàn Kinh.

  + Pháp Cú.

  + Tiểu Bộ.

  + Trung Bộ.

  + Tăng Chi Bộ.

  + Tương Ưng Bộ.

  + Trường Bộ Dìgha Nikàya.

  + Đại Nhật Kinh.

  + Kim Cương Đỉnh Kinh.

  + Tô Tất Địa Kinh.

  NAM MÔ TĂNG :

  + Tứ Thập Nhất Tôn Giả, Thị Giả và Các Vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật.

  + Tam Thập Lục Tổ Thiền Tông.

  + Thập Tam Tổ Tịnh Độ Tông.

  + Tổ Sư Mật Tông và Các Tông Phái khác trong đạo Phật.

  Nam Mô Phật. Nam Mô Pháp. Nam Mô Tăng.

  Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

  Phục nguyện : Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, thiền môn thanh tịnh.

  Phổ nguyện : Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phât đạo.

  Cầu nguyện : Dịch bệnh, chiến tranh, tai ương, tà thuyết, mê tín sớm tiêu trừ vĩnh viễn ở tất cả thế giới ( hữu hình và vô hình, hữu tình và vô tình ).

  Chúng con thành tâm tri ân công đức của Trưởng Lão, Tổ, Đại Sư, Thiền Sư, Mật Sư, Sư, Qúy Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tôn Đức, Tăng Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Phât Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm.

  Chúng con thành tâm kính chúc đến Qúy Tôn Đức và Tất cả chúng sanh : Pháp thể thinh an, chúng sanh dị độ, Phât đạo viên thành, an lành trong cuộc đời, vạn sự cát tường, hanh thông trong Phật pháp, sớm đạt Niết Bàn tịch tịnh.

  Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả. Chúng con và chúng sanh. Đều chứng thành Phật đạo.

 7. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

  Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

  Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

  Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.

  Thân thị bồ – đề thọ ( 身 是 菩 提 樹 )

  Tâm như minh kính đài ( 心 如 明 鏡 臺 )

  Thời thời cần phất thức ( 時 時 勤 拂 拭 )

  Vật sử nhạ trần ai ( 勿 使 惹 塵 埃 )

  Bồ – đề bổn vô thọ ( 菩 提 本 無 樹 )

  Minh kính diệc phi đài ( 明 鏡 亦 非 臺 )

  Bổn lai vô nhất vật ( 本 來 無 一 物 )

  Hạ xứ nhạ trần ai ?. ( 何 處 惹 塵 埃 )

 8. Namo Amitabha Buddha.

  Namo Sakyamuni Buddha.

  Buddham saranam gacchami. ( I go to the Buddha as my refuge; Je prends refuge auprès du Bouddha. ).

  Dhammam saranam gacchami. ( I go to the Dhamma – The Teachings, as my Refuge; Je prends refuge auprès du Dharma. ).

  Sangham saranam gacchami. ( I go to the Sangha – The Community, as my Refuge; Je prends refuge auprès du Sangha. ).

  Buddha have loved us. Buddha have loved all the world. We have believed it.

 9. Nam Mô A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât, Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Con thành tâm tri ân công đức của Qúy Thầy, Tăng Ni, Phật Tử, Tứ Chúng, Người Hộ Pháp, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm.

 10. Nam mô A Di Đà Phật

 11. Nam mô a di đà Phật

 12. Nam mô a di đà phật

 13. Nam mô a di đà Phật

 14. Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

 15. Nam Mô A Di Đà Phật🙏

 16. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 17. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật .Nam mô a Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 18. Nam Mô A Di Đà Phật,,con kính chào Thầy.🙏🙏

 19. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
  Con xin phép được chào Thầy Thích Pháp Hòa 🏆🇻🇳🤝

 20. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏