CẮM HOA CÚC tươi lâu nước không bị thối cho ngày TẾT.CẮM HOA CÚC tươi lâu nước không bị thối cho ngày TẾT.

READ  Hành trình mua hoa thay Chú Bộ Đội. " Trường Lục Quân "

Check Also

Hướng dẫn cách tỉa lá thiết mộc lan dùng trong cắm hoa tươi

Sau đây là 7 kiểu tỉa lá thiết mộc lan đơn giản mà đẹp giành …

2 comments

  1. 10 giờ đêm .nghe khg rỏ

  2. Nói nhỏ khg nghe