18 ngân hàng còn 91.700 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt tại VAMC

Theo thông tin từ Công Quản lý Tài sản (VAMC), lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt trên 374.000 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua là 342.000 tỷ đồng.

Số nợ này được mua tập trung phần lớn ở những năm VAMC mới thành lập nên thời gian gần đây doanh số mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC có xu hướng giảm dần, chẳng hạn như năm 2020 chỉ tiêu kế hoạch mua nợ bằng trái phiếu tối đa là 15.000 tỷ đồng và thực hiện được 14.700 tỷ đồng.

Xu hướng này cho thấy hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đã thực sự là một giải pháp hữu hiệu giúp cho các ngân hàng nhanh chóng lành mạnh hóa tình hình tài chính, giảm được tỷ lệ nợ quá hạn, qua đó cũng góp phần hỗ trợ tích cực đối với nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC cũng đẩy mạnh việc xử lý các khoản nợ đã mua thông qua các biện pháp phối hợp với ngân hàng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng đối với các khách hàng có triển vọng vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với ngân hàng triển khai hoạt động thu giữ, nhận bàn giao tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu để xử lý, bán tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ; hỗ trợ các ngân hàng trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của tài sản đảm bảo và khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư để bán tài sản đảm bảo; phối hợp với ngân hàng thực hiện khởi kiện, thi hành án; trực tiếp đôn đốc, thu hồi nợ đối với các khách hàng.

READ  Lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Sacombank đạt hơn 1.400 tỷ đồng

Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, VAMC đã phối hợp cùng các tổ chức tín dụng xử lý trên 290.000 tỷ đồng đồng nợ xấu, thu hồi nợ của VAMC đạt gần 167.000 tỷ đồng, đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020. Trong đó, năm 2020, VAMC đã xử lý, phối hợp với tổ chức tín dụng xử lý trên 46.000 tỷ đồng, thu hồi nợ từ trái phiếu đặc biệt trên 14.000 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 đã có 21 ngân hàng thanh toán hết trái phiếu đặc biệt tại VAMC, tính riêng năm 2020 có 8 ngân hàng đã thanh toán hết trái phiếu đặc biệt là Vietinbank, BIDV, MSB, HDBank, BanVietBank,VietABank, VietBank, LienVietPostBank. Hiện, VAMC còn đang quản lý nợ xấu của 18 tổ chức tín dụng với trên 91.700 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Năm 2021 và các năm tới, VAMC xác định mua và xử lý các khoản nợ đã mua bằng trái phiếu đặc biệt vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện theo chỉ tiêu được giao.

VAMC sẽ thành lập sàn giao dịch nợ trong 5 năm tới

Nguồn: The Leader

Đăng lại: https://multilifevn.com/
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://multilifevn.com/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Check Also

Về nhà đi con tập 58 | Thư ghen tuông kiếm chuyện vô lý càng đẩy chồng đến gần hơn với Nhã

Về nhà đi con tập 58 | Thư ghen tuông kiếm chuyện vô lý càng …

Trả lời