Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 29/5 – 2/6

0
53

Xem clip full tại đây nhé anh em: Xem clip full HD

Ngày 29/5:

– Là ngày giao dịch đầu tiên của 1.258.867 cổ phiếu MAS niêm yết bổ sung và 4.543.240 cổ phiếu PJT niêm yết bổ sung.

– Ngày giao dịch lần đầu của 21.000.000 cổ phiếu TNI.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của mã cổ phiếu VND.

Ngày 30/5:

– Là ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã cổ phiếu TMB và cổ phiếu PVT, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

– Ngày giao dịch đầu tiền của 18.000.000 cổ phiếu CTF.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu RIC, tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ngày 31/5:

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của mã cổ phiếu SJS.

– Ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã cổ phiếu TMB và cổ phiếu PVT, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu VTO, trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 1/6:

– Ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu VTO, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

– Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 lần 1 của mã cổ phiếu IRS.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu BRC, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 2/6:

– Ngày giao dịch đầu tiên của 4.570.210 cổ phiếu TTT niêm yết.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu PTC, tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu BRC, trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Nguồn: The Leader

Đăng lại: https://multilifevn.com/
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://multilifevn.com/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem