Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 22 – 27/5

Ngày 22/5:

– Là ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã là BED, SFC. Đặc biệt với mã SFC trên sàn HSX đây là trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

– Ngày giao dịch đầu tiên của 6.730.000 cổ phiểu QNC niêm yết bổ sung trên sàn HNX.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của cổ phiếu HTL.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 2 của cổ phiếu OGC.

Ngày 23/5:

– Là ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã chứng khoán là BED, SFC.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu OPC, trả cổ tức đợt 2/2016.

Ngày 24/5:

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của mã cổ phiếu ACL.

Ngày 25/5:

– Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 – 2017 của mã cổ phiếu SBT.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của mã cổ phiếu SCD.

Ngày 26/5:

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 2 mã cổ phiếu BBC, IJC, GMD.

– Hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (Mã CK: PVR). và CTCP Điện tử Bình Hòa (Mã CK: VBH), CTCP Hưng Đạo Container (Mã CK: HDO).

– Ngày giao dịch đầu tiên của 32.485.000 cổ phiếu TCD.

Ngày 27/5:

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của mã cổ phiếu EMC.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 2 của mã cổ phiếu GIL.

Nguồn: The Leader

Đăng lại: https://multilifevn.com/
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://multilifevn.com/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

READ  Ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng cao ngay đầu năm

Check Also

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TOÁN LỚP 4 Tập 2 Trang 9 – PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN – Thầy Nhựt TV

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TOÁN LỚP 4 Tập 2 Trang 9 – PHÂN SỐ …

Trả lời