Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 12 – 16/6

Ngày 12/6:

– Là ngày niêm yết bổ sung 9.033.225 cổ phiếu FTS.

– Ngày giao dịch 168.363.251 cổ phiếu BHS niêm yết bổ sung.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 3 của mã chứng khoán OGC.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán DTT, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TCD, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán SPM, tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Ngày 13/6:

– Ngày giao dịch 50.000.000 cổ phiếu HQC niêm yết bổ sung.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TCD, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán PNC, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán BMP, trả cổ tức đợt 2 /2016 bằng tiền mặt và phát hành thêm 36.382.784 cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TYA, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 14/6:

– Ngày giao dịch đầu tiên 26.100.000 cổ phiếu LEC.

– Người giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TSB, trả cổ tức bằng tiền mặt.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã chứng khoán KHP và mã chứng khoán SFG, trả cổ tức đợt 2/2016.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán PNC, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

READ  Chứng khoán ngày 24/5: Sự trở lại của VIC và VHM không cản được nhóm ngân hàng

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán BMP, trả cổ tức đợt 2 /2016 bằng tiền mặt và phát hành thêm 36.382.784 cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TYA, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt

Ngày 15/6:

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TSB, trả cổ tức bằng tiền mặt.

– Ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã chứng khoán KHP và mã chứng khoán SFG, trả cổ tức đợt 2/2016.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của 3 mã chứng khoán VMD, mã chứng khoán SMA và mã chứng khoán VPBS.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã chứng khoán GIL và mã chứng khoán NDN, trả cổ tức 2016.

– Ngày giao dịch đầu tiên 12.900.000 cổ phiếu TDG.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu DCM, trả cổ tức 2016 còn lại bằng tiền mặt.

– Ngày thanh toán lãi trái phiếu VIC11201802 kỳ 3 của tập đoàn Vingroup.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán HDC, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

– Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán VFG, phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

Ngày 16/6:

– Ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã chứng khoán GIL và mã chứng khoán NDN, trả cổ tức 2016.

– Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của 2 mã chứng khoán ICF và mã chứng khoán KAC.

READ  Chứng khoán ngày 9/3: Ngưỡng 1.130 điểm khắc nghiệt

– Ngày giao dịch 32.862.291 cổ phiếu DXG niêm yết bổ sung.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu DCM, trả cổ tức 2016 còn lại bằng tiền mặt.

– Ngày thanh toán lãi trái phiếu VIC11201702 kỳ 3 của tập đoàn Vingroup.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán HDC, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

– Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán VFG, phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

Nguồn: The Leader

Đăng lại: https://multilifevn.com/
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://multilifevn.com/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About admin

Check Also

Hướng Dẫn Giải SGK Toán Lớp 4 Tiểu Học – Trang 30, 31 – multilifevn

3 giây ago Giải Trí 0 Views …

Trả lời