‘Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%’

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong lĩnh vực ngân hàng, Nghị quyết nhấn mạnh cần phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%.

Đồng thời đưa tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu (gồm nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC hiện chưa xử lý được và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu) xuống dưới 5%.

Theo một báo cáo của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia (NFSC), cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu (nội bảng) của hệ thổng tổ chức tín dụng là 2,4%, giảm nhẹ so với năm 2017 (2,5%). Trước đó báo cáo cuối năm 2017 của cơ quan này tiết lộ, tổng tỷ lệ nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn của ngành ngân hàng vào khoảng 9,5%.

Cùng với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu, Nghị quyết 01 cũng yêu cầu ngành ngân hàng quyết liệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020.

READ  Tín dụng đen sinh viên mùa dịch: "Học càng giỏi lãi suất càng thấp"

Bên cạnh đó, Nghị quyết cho biết, cần có giải pháp để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước chiếm cổ phần chi phối.

Tạo chuyển biến căn bản về quản trị ngân hàng, hiệu quả và an toàn hoạt động.

Tập trung xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ.

Thúc đẩy áp dụng Chuẩn mực an toàn Basel II. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán mới, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), nghiên cứu việc nạp tiền vào ví điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng và áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực ngân hàng.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý. Đồng thời giữ ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng.

Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và việc huy động, cho vay bằng ngoại tệ; củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước.

READ  Thủ tướng chỉ đạo đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20%

Nợ xấu phủ bóng đen lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguồn: https://multilifevn.com/
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://multilifevn.com/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About admin

Check Also

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát trái phiếu doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký công văn số 10059 gửi …

Trả lời