VAMC muốn thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2019

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu thu hồi 50.000 tỷ đồng, mua nợ xấu theo giá thị trường 4.500 tỷ đồng và phát hành trái phiếu đặc biệt 20.000 tỷ đồng.

Trong năm 2019, để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (thêm 3.000 tỷ đồng) theo phương án tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng đã được phê duyệt.

VAMC cho biết sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp với các bộ ngành; nghiên cứu triển khai các nghiệp vụ mới như bảo lãnh, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, khai thác, sửa chữa cho thuê tài sản đảm bảo, tư vấn môi giới,…Công ty cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để xây dựng và triển khai kế hoạch mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt trong năm nay.

Để đẩy mạnh công tác xử lý nợ, VAMC tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và phân loại khách hàng, khoản nợ, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu đã mua để xác dịnh khả năng thu hồi nợ và có phương án xử lý phù hợp. 

Tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức tiếp cận danh mục, hồ sơ pháp lý các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo để giới thiệu và chào bán các khoản nợ phù hợp với nhu cầu nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng danh mục các tài sản đảm bảo là dự án bất động sản đáp ứng các điều kiện để chào bán.

READ  ABbank đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng

Đơn vị này sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất tại tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động ủy quyền nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động xử lý nợ, tăng cường kiểm tra đối với khách hàng vay và tài sản đảm bảo các khoản nợ đã mua.

VAMC cũng cho biết sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu về nợ xấu nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường mua bán nợ trong đó công ty là trung tâm của thị trường.

Năm 2018, VAMC đã thực hiện mua 761 khoản nợ của 13 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng trái phiếu đặc biệt theo phương án đã được Nhà nước phê duyệt.

Luỹ kế đến ngày 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.

Về mua nợ xấu theo giá thị trường, VAMC đã thực hiện được 40 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.818,7 tỷ đồng, góp phần xử lý hơn 5.200 tỷ đồng dư nợ xấu cho tổ chức tin dụng, tăng so với năm 2017 là 1.684 tỷ đồng.

Về công tác thu hồi nợ, tổng số tiền thu nợ trong năm 2018 là 37.512 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2018 là 119.000 tỷ đồng. VAMC cũng đã bán 10.925 tỷ đồng nợ xấu, 5.200 tỷ đồng tài sản bảo đảm trong năm 2018, cơ cấu lại nợ 1.156 tỷ đồng.

READ  Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 26/6 – 30/6

VAMC đề nghị sớm cấp đủ 2.000 tỷ đồng vốn để mua và xử lý nợ xấu

Nguồn: https://multilifevn.com/
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://multilifevn.com/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About admin

Check Also

Cắm Hoa Bàn Thờ – Cắm Đĩa Hoa Ly Vàng Để Bàn ❤ Món Ăn Ngon Nhà Nấu ❤

Cắm hoa bàn thờ, cắm đĩa hoa ly để bàn Nguyên liệu : 3 hoa …

Trả lời