Thông tin cập nhật quan trọng liên quan đến chính sách về dung lượng lưu trữ của Google Ảnh

0
72
Hiện nay, hơn 1 tỷ người, bao gồm cả bạn, đang sao lưu tới 28 tỷ ảnh lên Google Ảnh mỗi tuần. Chúng tôi thực hiện thay đổi này để chuẩn bị cho tương lai và giúp bạn lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn nữa.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến ảnh và video hiện tại của bạn
Ảnh và video được sao lưu ở Chất lượng cao trước 1 tháng 6, 2021 sẽ không được tính vào 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí trong Tài khoản Google của bạn.
Bạn còn 15 GB dung lượng lưu trữ

Sau vài tháng liên tục tải ảnh và video lên, bạn sẽ nhận được thông tin ước tính về việc dung lượng lưu trữ hiện tại có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong bao lâu.
Bạn có nhiều lựa chọn để quản lý dung lượng lưu trữ

Trong tháng 6 tới, bạn sẽ có quyền sử dụng một công cụ miễn phí mới cho phép bạn tìm và xem xét các ảnh bị mờ, tối, chất lượng thấp để duy trì nội dung sao lưu trong phạm vi 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí của mình.

Nếu cần thêm dung lượng lưu trữ, bạn có thể mua thêm từ Google One, với giá chỉ từ 45.000 ₫ / tháng cho 100 GB.

Sự thay đổi này về chính sách này cũng áp dụng cho ảnh và video ở chất lượng Sao lưu nhanh.

Nguồn: Theo thông báo của Google Photo

Nguồn: Tinhte

Đăng lại: https://multilifevn.com/